Proxima Viseo I

Banchi frigoriferi verticali e semiverticali positivi

Proxima Viseo I
Lunghezza mm 1250 1875 2500 3750 TG1370 TG1790 TG2000 TG2310
Proxima Viseo I Proxima Modular S
D
Perform
Viseo Modular S
D
Perform
Viseo Volum S
D
Perform
Proxima Volum S
D
Perform
PROXIMA MODULAR I
PROXIMA VOLUM I
VISEO MODULAR I
VISEO VOLUM I
EPTABLUE OPTION
contentProductPdf