Proxima - Viseo Lucea

Banchi frigoriferi verticali e semiverticali positivi

Proxima - Viseo Lucea
Lunghezza mm 1250 1875 2500 3750 TG 2310
Proxima - Viseo Lucea Proxima Lucea
Viseo Lucea
PROXIMA LUCEA
VISEO LUCEA
contentProductPdf